Bu blogda (elimelikov.com) azərbaycanca LGBTİQ+ kontentini artırmaq üçün çalışdığım qədər çox və informativ, qıy (əyləncəli) yazılar hazırlamağa çalışıram. Lakin yardımına ehtiyacım var. Blogun xərclərini toplamaq, keyfiyyətli yazıların və blogda daha böyük yeniliklərin gəlməsinə yardım etmək üçün mənə dəstək ola bilərsən!

Qeyd: 14 Dekabr, 2020-ci ildə "QueeRadar" kollektivi tərəfindən "ilin queer bloqqeri" nominasiyasında təltif olunmuşam.

In this blog (elimelikov.com) I try to write informative, entertaining articles for to increase LGBTIQ + content in Azerbaijani. But I need help. You can support me for to help you get quality articles and bigger innovations on the blog!

Note: On December 14, 2020, I was awarded the "Queer Blogger of the Year" nomination by the QueeRadar team.

Geri Bildirim Gönder